Oferta

Biuro Inżynierskie JS CONSTRUCT oferuje kompleksową obsługę inwestycji budowlanych, począwszy od projektu koncepcyjnego aż do oddania inwestycji do użytkowania. W ramach naszych usług zapewniamy nie tylko obsługę inżynierską inwestycji, ale również na życzenie inwestora obsługę prawną i ubezpieczeniową, poprzez współpracujące z nami kancelarie adwokackie oraz firmy ubezpieczeniowe. Oferta firmy zawiera również działalność w zakresie sporządzania opinii i ekspertyz technicznych, kosztorysów oraz prowadzenia szkoleń z przepisów Prawa budowlanego, aktów wykonawczych do ustawy, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz organizacji i przebiegu procesu budowlanego.

Oferta Biura Inżynierskiego JS CONSTRUCT, zawiera m.in.:

 1. Wykonywanie projektów budowlanych i wykonawczych
 2. Uzyskanie kompletu uzgodnień do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, wraz
  z uzyskaniem pozwolenia na budowę
 3. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego
 4. Pełnienie funkcji kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
 5. Załatwienie wszelkich formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomieniem o zakończeniu budowy
 6. Obsługę prawną prowadzonych inwestycji
 7. Obsługę inwestycji przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
 8. Wykonywanie opinii i ekspertyz technicznych
 9. Wykonywanie przeglądów okresowych budynków i budowli wymaganych zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego
 10. Prowadzenie spraw dotyczących samowoli budowlanych w celu doprowadzenie inwestycji do stanu zgodnego z prawem
 11. Sporządzanie kosztorysów inwestorskich, szczegółowych oraz powykonawczych
 12. Doradztwo techniczne w budownictwie
 13. Prowadzenie oraz organizację szkoleń dla firm, urzędów i innych instytucji z zakresu Prawa budowlanego, przepisów technicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przebiegu procesu inwestycyjnego w Polsce