O firmie

Szanowni Państwo, nazywam się Jan Spychała i jestem  właścicielem Biura Inżynierskiego JS CONSTRUCT.

Jako absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Państwowych Szkół Budownictwa w Bytomiu, od prawie 25 lat moje życie zawodowe jest ściśle związane z budownictwem i to zarówno od strony administracyjnej, jak i praktycznej.

Mam bogate doświadczenie zdobyte w trakcie prawie 16 letniej praktyki w organach państwowego nadzoru budowlanego oraz z wcześniejszej mojej praktyki zawodowej jako projektant i kierownik budowy.

Przez ostatnie osiem lat pełniłem funkcję Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, biorąc udział z ramienia administracji rządowej w największych inwestycjach w naszym województwie, takich jak budowa autostrad, rozbudowa portu lotniczego Katowice-Airport czy przebudowa Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Każda z tych inwestycji to ogromny bagaż doświadczeń praktycznych a codzienna konieczność stosowania przepisów  Prawa  budowlanego  i   aktów  wykonawczych pozwalają mi w sposób odpowiedzialny i rzetelny polecić Państwu swoje usługi w zakresie obsługi Państwa inwestycji. Potwierdzeniem moich kwalifikacji zawodowych są również posiadane przeze mnie uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Szczególnym zaś powodem do dumy jest przyznany mi  w roku 2013, przez Śląską Izbę Budownictwa tytuł „Autorytet Budownictwa i Gospodarki Śląskiej” .

Chciałbym polecić Państwu usługi mojej firmy, bo wiem jak trudno w dzisiejszych czasach prowadzić inwestycję budowlaną. Niezależnie bowiem, czy jest to mały dom jednorodzinny, most czy duży zakład przemysłowy ilość formalności oraz obowiązków, które w polskim systemie prawnym obciążają inwestora, jest dla wielu z nas przerażająca. Ciągłe zmiany stanu prawnego oraz fakt, iż w procesie administracyjnym de facto całość odpowiedzialności za inwestycję spoczywa na barkach Inwestora powoduje, że tak ważnym jest aby już od samego początku miał on odpowiednie wsparcie fachowe.

Brak wiedzy fachowej oraz kierowanie się jedynie najniższą ceną na etapie projektowania inwestycji oraz jej planowania, prowadzi bowiem często do kłopotów na etapie jej realizacji  oraz powoduje, iż jej koszty są znacznie wyższe od zakładanych. Niestety wielokrotnie, w trakcie mojej kariery zawodowej, mogłem obserwować takie sytuacje. Proszę zatem pamiętać, że każda dobrze wydatkowana złotówka na etapie planowania inwestycji oraz fachowy nadzór nad nią przynosi wymierne korzyści Inwestorowi i chroni go przed wieloma problemami.

Szanowni  Państwo, jeżeli  zdecydujecie  się  powierzyć   swoją  inwestycję  mojej  firmie  obiecuję,  że  dołożę wraz z zespołem wszelkich starań aby Wasz projekt inwestycyjny zakończył się sukcesem. Pragnę Państwa zapewnić, że posiadam stosowne doświadczenie zawodowe aby właśnie tak się stało a firmy i osoby, z którymi współpracuję to najlepsi fachowcy w swych dziedzinach.

Szanowni Państwo, jesteśmy do Państwa dyspozycji na każdym etapie inwestycji, od projektu poprzez załatwienie formalności urzędowych, nadzór nad budową i jej obsługę techniczną i prawną, aż po zakończenie budowy i legalne przystąpienie do użytkowania. W ramach prowadzonej działalności Biuro Inżynierskie JS CONSTRUCT oferuje również usługi w zakresie wykonania opinii i ekspertyz technicznych oraz prowadzenia szkoleń z zakresu przepisów prawnych regulujących przebieg procesu inwestycyjnego w Polsce.

Praca dla Państwa będzie dla nas kolejnym wyzwaniem tak aby każda inwestycja zakończyła się Państwa sukcesem.               

Z wyrazami szacunku Jan Spychała