O firmie

Szanowni Państwo, nazywam się Jan Spychała i jestem właścicielem Biura Inżynierskiego JS CONSTRUCT.

Jako absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Państwowych Szkół Budownictwa w Bytomiu, od prawie 30 lat moje życie zawodowe jest ściśle związane z budownictwem i to zarówno od strony administracyjnej, jak i praktycznej.

Mam bogate doświadczenie zawodowe wynikające z pracy jako projektant, kierownik budowy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego wzbogacone prawie 16-letnią pracą w organach państwowego nadzoru budowlanego.

Przez wiele lat pełniłem funkcję Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, biorąc udział z ramienia administracji rządowej w największych inwestycjach w naszym województwie, takich jak budowa autostrad, rozbudowa portu lotniczego Katowice-Airport czy przebudowa Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Każda z tych inwestycji to ogromny bagaż doświadczeń praktycznych a codzienna konieczność stosowania przepisów Prawa budowlanego i aktów wykonawczych pozwalają mi w sposób odpowiedzialny i rzetelny polecić Państwu swoje usługi w zakresie obsługi Państwa inwestycji. Potwierdzeniem moich kwalifikacji zawodowych są również posiadane przeze mnie uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Szczególnym zaś powodem do dumy jest przyznany mi  w roku 2013, przez Śląską Izbę Budownictwa tytuł „Autorytet Budownictwa i Gospodarki Śląskiej” .

Powierzając swoją inwestycję mojej firmie zapewniam, że dołożę wraz z zespołem wszelkich starań aby Państwa projekt inwestycyjny zakończył się sukcesem.

Szanowni Państwo, jesteśmy do Państwa dyspozycji na każdym etapie inwestycji, od projektu poprzez załatwienie formalności urzędowych, nadzór nad budową i jej obsługę techniczną i prawną, aż po zakończenie budowy i legalne przystąpienie do użytkowania. W ramach prowadzonej działalności Biuro Inżynierskie JS CONSTRUCT oferuje szeroki zakres usług w zakresie wykonania opinii i ekspertyz technicznych, spraw związanych z legalizacją samowoli budowlanych, okresowych przeglądów technicznych budynków i budowli oraz prowadzenia szkoleń z przepisów prawnych regulujących przebieg procesu inwestycyjnego w Polsce.

Praca dla Państwa będzie dla nas kolejnym wyzwaniem tak aby każda inwestycja zakończyła się Państwa sukcesem.